Yêu trẻ thì muốn mình trẻ đi một chút

Yêu trẻ thì muốn mình trẻ đi một chút, yêu già thì muốn mình già đi một chút -_- . Không liên quan lắm nhưng mà hôm nay trời siêu siêu lạnh huhu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *