Yêu lắm thương hiệu mà mình đã gắn bó

Yêu lắm thương hiệu mà mình đã gắn bó … đã bao nhiêu lần bạn thay đổi diện mạo … vẫn luôn xinh đẹp và thời trang … Yêu lắm #Aquafina
Thanks Huong Mimi Huynh Thi Xuan Lien vì luôn nghĩ đến mình … và cái hợp đồng làm đại sứ thay thế cho Pham Thanh Hang

14 Replies to “Yêu lắm thương hiệu mà mình đã gắn bó”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *