Xời ơi giờ bảnh rồi

Xời ơi giờ bảnh rồi. 😉
Đã có dấu xanh xác nhận chính chủ của Facebook, ko lo giả mạo nữa nhé! Oách chưa oách chưa?
Người anh có tâm nhí nhảnh Vinny Vũ bảo:
“Ơ, Hoàng Ku mà chưa có dấu xanh á? Tưởng thế nào? (Kèm theo bộ mặt miệt thị mình)…. Để anh giúp em làm Stylist đầu tiên tại Vn có dấu xanh của FB nhé” hoho.
Ok luôn anh ơi.
Xổ ôi… Yêu điên đảo. <3 "Thế tối a có kèo xoạc chưa anh?" =))))) Speacial thnx tới người anh #vinnyvux và #Starsmedia

7 Replies to “Xời ơi giờ bảnh rồi”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *