Vừa được thưởng thức bữa ngon cùng gia đình

Vừa được thưởng thức bữa ngon cùng gia đình, vừa chia sẻ được yêu thương với các bé mồ côi, tàn tật do tai nạn giao thông, cùng đấu giá nào các mẹ iêu quý!
See Translation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *