Vừa đc cho ăn thử khô gà lá chanh

Vừa đc cho ăn thử khô gà lá chanh. Ngon quá
Định tối nay về làm liền mà không biết lá chanh đâu ra, chắc ở chợ k bán
Nhà thánh nào có lá chanh hoặc biết đâu có chỉ cho Thu với
Thu đội ơn nhiều nhiều. Còn k có chắc tối nay về lấy lá tắc làm chắc cũng ngon
I❤️
See Translation

One Reply to “Vừa đc cho ăn thử khô gà lá chanh”

  1. Lá tắc hỏng món gà. Chỗ có lá chanh là chỗ bán cây và hoa trồng vườn nhỏ hay ban công người bán cây chanh nhỏ nhỏ. Qua giả vờ hỏi mua rồi xin, nếu ko cho thì vặt trộm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *