Vì tâm hồn quá nhạy cảm nên dễ đi đến trầm cảm

Vì tâm hồn quá nhạy cảm nên dễ đi đến trầm cảm…
See Translation

3 Replies to “Vì tâm hồn quá nhạy cảm nên dễ đi đến trầm cảm”

  1. Thầy ơi con cũng thấy mình cũng như vậy. Nhiều vấn đề quá khiến con luôn suy nghĩ. Nhiều khi chỉ thích ở một mình không nói chuyện với ai.

Leave a Reply to Anonymous Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *