Vì tâm hồn quá nhạy cảm chăng

Vì tâm hồn quá nhạy cảm chăng???
Dây đàn luôn căng đến độ dễ dàng ngân lên bởi cơn gió thoảng… Hỏi sao không dễ đứt :(((((
See Translation

2 Replies to “Vì tâm hồn quá nhạy cảm chăng”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *