Vào chùa Kampong Thmor

Vào chùa Kampong Thmor – nơi 38 năm trước đơn vị dừng chân trước khi bước vào chiến dịch Udon tháng 3/1979.
Thỉnh một vài trái cây của chùa hiện nay để tìm trong hương vị nầy có bao nhiêu phần hồn của đồng đội đã nằm lại trên đường chiến dịch.
Đố bạn trái nầy là trái gì?

13 Replies to “Vào chùa Kampong Thmor”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *