Ước gì mình cũng có một tình yêu mãnh liệt và sự bền bỉ đáng kinh ngạc của De Wolf đối với ngôn ngữ nói chung và dịch thuật văn học cổ điển nói riêng

1  
Ước gì mình cũng có một tình yêu mãnh liệt và sự bền bỉ đáng kinh ngạc của De Wolf đối với ngôn ngữ nói chung và dịch thuật văn học cổ điển nói riêng.
Ai cũng có một sở thích nào đó,nhưng luôn mơ hồ về cách nắm chặt lấy nó suốt cuộc đời. De Wolf dành cả đời để hiện thực hóa nó.
Bỏ ra gần 700,000đ cho một công trình tổng hợp công phu như thế này, vẫn thấy chưa xứng đáng.
Nguyên văn tác giả: Beyond basic grammars, the going gets a little rough. You cannot make pertinent comments about philosophy, politics, art, science, law, or business. Simply because you lack the necessary vocabulary. Usually to acquire them you have to spend hundreds of hours reading Japanese publications. This book is an attempt to shorten that process by collecting a good number of the more commonly used key words from crucial areas of human endeavor.
See Translation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *