Tri ân 70 năm kỉ niệm ngày Thương Bình liệt sĩ

1  
Tri ân 70 năm kỉ niệm ngày Thương Bình liệt sĩ , tưởng nhớ những người đi trước , hi sinh cho độc lập tự do !
Xin kính mời các đồng chí đoàn viên thanh niên , các em thiếu niên nhi đồng và bà con nhân dân , đến tại Nghĩa trang liệt sĩ xã nhà để cùng thắp nến tri ân !
See Translation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *