Trăm năm bia đá cũng mòn

Trăm năm bia đá cũng mòn
Ngàn năm phái đẹp vẫn còn mê son
Dẫu là cô gái nông thôn
Hay nữ hoàng xứ Luân Đôn sang giàu.
Tặng hoa , nào giữ được lâu
Ngày kia héo úa, hoa rầu xác ve
Đàn ông yêu súng, yêu xe
Không bằng say đắm chết mê môi hồng.
Này anh, là gấu , là chồng
Biết rằng em thích chi không hả chàng
SON nhé, rõ ràng
Yêu son hơn cả bạc vàng anh ơi !
Son vào đỏ thắm đôi môi
Nụ hôn đắm đuối một đời trao anh !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *