TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN THƯ VIỆN NHÂN HỌC (XIN GÓP Ý CỦA MỌI NGƯỜI)

TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN THƯ VIỆN NHÂN HỌC (XIN GÓP Ý CỦA MỌI NGƯỜI)
Dự án Thư viện Nhân học là một dự án hoàn toàn phi lợi nhuận. Nguồn tài chính của Thư viện Nhân học đến từ: 1) nguồn tiền đóng góp của các thành viên, 2) tiền tài trợ của các cá nhân – tổ chức, 3) tiền thu được từ việc tham gia các dự án nghiên cứu. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được tái đầu tư HOÀN TOÀN cho phát triển Thư viện.
Thư viện của chúng tôi chủ trương: tập hợp toàn bộ những tư liệu nghiên cứu hoặc phục vụ nghiên cứu về Việt Nam ở nước ngoài bằng các thứ tiếng Anh – Trung – Việt – Nhật – Hàn – Pháp về một nơi để tiện cho những nhà nghiên cứu Việt Nam trong và ngoài nước có thể sử dụng dễ dàng. Thành viên Thư viện Nhân học có thể sử dụng không hạn chế, và hoàn toàn miễn phí toàn bộ dữ liệu và dịch vụ của thư viện Nhân học. Chi phí duy nhất cố định là 500,000 VNĐ (tương đương $23) một năm để trở thành thành viên của Thư viện Nhân học
Nhận thức được rằng, tự thân việc sưu tầm, lưu trữ tập trung, xử lý, và công bố tư liệu tuy hữu ích, nhưng KHÔNG ĐỦ để thúc đẩy và tạo ra những thay đổi thiết thực trong hoạt động nghiên cứu khoa học xã hội và trong bản thân đời sống xã hội. Những người sáng lập Thư viện chủ trương phát triển Thư viện Nhân học thành cầu nối tri thức, giới thiệu những nghiên cứu mới nhất về Việt Nam từ khắp nơi trên thế giới bằng tiếng Việt. Đồng thời giới thiệu nghiên cứu mới xuất bản ở Việt Nam bằng tiếng Việt ra nước ngoài bằng tiếng Anh.
Thư viện sẽ tham gia tích cực vào thảo luận và giải quyết những vấn đề xã hội một cách khách quan, trung lập, từ góc độ học thuật. Điều này sẽ góp phần thay đổi tích cực cách chúng ta tiếp nhận và thực hành nghiên cứu khoa học xã hội.
Những công việc kể trên được kỳ vọng sẽ đem đến những thay đổi thực chất trong nghiên cứu khoa học xã hội, đảm bảo cho những nhà nghiên cứu trong nước được quyền tiếp cận BÌNH ĐẲNG tư liệu nghiên cứu như những đồng nghiệp ở nước ngoài.
Không có bình đẳng trong việc tiếp cận thông tin và tư liệu nghiên cứu thì không có nghiên cứu tốt, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Không có nghiên cứu đạt tiêu chuẩn quốc tế, không có chuyện nâng cao chất lượng đào tạo giáo dục khoa học xã hội. Việc đem đến sự BÌNH ĐẲNG trong việc tiếp cận tư liệu nghiên cứu kèm theo những chỉ dẫn tư liệu hữu ích cho những nhà nghiên cứu Việt Nam trong và ngoài nước sẽ giúp Việt Nam có được những trường Đại học bình thường như bao Đại học khác trong khu vực và trên thế giới.
Đây sẽ là Thư viện phục vụ nghiên cứu Việt Nam có quy mô lớn nhất thế giới. Tính đến ngày 12 tháng 03 năm 2017, Thư viện đã có 170 ngàn đầu tư liệu đã qua chỉnh lý với hơn 10 triệu đầu tư liệu đã và đang trong quá trình chỉnh lý. Dữ liệu thô của thư viện hiện nay đã được số hóa và sưu tầm từ khắp nơi trên thế giới về hiện giờ đã chạm mức: 96 ngàn GB.
Dữ liệu của Thư viện hiện đang được cập nhật hàng ngày bởi những cộng tác viên và nhân viên Thư viện.
CÁC DỊCH VỤ THƯ VIỆN CUNG CẤP
• Kho tư liệu số hóa nghiên cứu về Việt Nam và phục vụ nghiên cứu Việt Nam trong và ngoài nước (miễn phí cho thành viên Thư viện). Kho tư liệu số hóa được cấu trúc theo một kiểu chưa từng có trước đây. Kho sách là tập hợp của nhiều account Google KHÔNG GIỚI HẠN DUNG LƯỢNG lại với nhau. Mỗi khi có người dùng mới tham gia, dữ liệu sẽ được copy toàn vẹn vào tài khoản của người dùng, đảm bảo dữ liệu của thư viện sẽ không bao giờ bị mất, và được nhân bản theo phương pháp giống như “nhân bản tế bào”.
• Hỗ trợ tìm kiếm báo, tạp chí, sách vở, luận án nghiên cứu về Việt Nam ở nước ngoài (miễn phí cho thành viên Thư viện)
• Dịch vụ đặt hàng số hóa những sách mới xuất bản về Việt Nam ở nước ngoài theo danh mục sách mới xuất bản có sẵn (miễn phí cho thành viên Thư viện). Danh mục này được cập nhật hàng ngày, hoàn toàn tự động, bao gồm thông tin xuất bản và mục lục những sách nghiên cứu mới xuất bản ở Bắc Mỹ và châu Âu.
• Dịch vụ cung cấp tư liệu cho các dự án nghiên cứu trong và ngoài nước (chi phí thỏa thuận)
Toàn bộ tư liệu do Thư viện hỗ trợ người dùng lấy sẽ được đưa hoàn toàn vào thư viện để mọi thành viên khác đều có thể truy cập và sử dụng KHÔNG HẠN CHẾ.
VỀ MẶT TÀI CHÍNH
Nguồn thu của Thư viện đến từ:
• Nguồn thu do thành viên Thư viện đóng góp. Mỗi thành viên tham gia thư viện đóng 500 ngàn đồng 1 năm để có thể sử dụng toàn bộ dữ liệu thư viện.
• Nguồn thu do ủng hộ và tài trợ của cá nhân – tổ chức trong và ngoài nước.
• Nguồn thu từ việc tham gia các dự án trong và ngoài nước
Dự tính những nguồn thu trong tương lai:
• Nguồn thu từ hoạt động xuất bản của thư viện (viết bài, dịch thuật, xuất bản tư liệu)
• Nguồn thu từ bán quảng cáo trên website thư viện cho những bộ sưu tầm sách cổ miễn phí ở www.quochoc.org
• Nguồn thu từ khai thác, phân tích dữ liệu thư viện bằng trí tuệ nhân tạo (Bigdata kết hợp với AI, đang xây dựng)
• Nguồn thu từ việc xây dựng và thương mại hoá mã nguồn thư viện Nhân học. Biến mã nguồn thư viện Nhân học thành mã nguồn phổ biến cho các thư viện không giới hạn dung lượng khác trên thế giới.
Chi phí chính cho thư viện hiện giờ bao gồm:
• Chi phí làm tài khoản Google không giới hạn dung lượng cho mỗi thành viên đăng ký: 200 ngàn đồng/ 1 tài khoản/ 1 năm (lấy từ chi phí hội viên do hội viên thư viện đóng góp hàng năm)
• Chi phí cho các máy chủ đẩy và khai thác dữ liệu: gồm 6 VPS ($20 một tháng, 120 usd 1 năm), tổng cộng: 720 usd 1 năm (lấy từ chi phí do hội viên thư viện đóng góp)
• Chi phí cho việc chỉnh lý tư liệu: 6 triệu/2 người/1 tháng = 72 triệu / 1 năm (lấy từ chi phí do hội viên thư viện đóng góp)
• Chi phí duy trì domain và hosting cho website nhanhoc.org = 3 triệu/1 năm (domain và hosting) (do Nguyễn Phúc Anh chi)
• Chi phí đầu tư xây dựng mã nguồn đặc thù cho thư viện, tổng đầu tư tính từ tháng 01 năm 2016 đến nay là 90 triệu đồng (vẫn còn tiếp tục – Nguyễn Phúc Anh chi không cần hoàn lại).
• Chi phí hỗ trợ tình nguyện viên mượn sách thư viện, mang đi scan, chỉnh lý và gửi về Việt Nam: $20/1 đầu sách (lựa chọn kĩ càng, yêu cầu phải là sách hay và mới xuất bản). Trong tương lai, TOÀN BỘ SỐ TIỀN còn dư của thư viện sau khi trừ hết các khoản chi phí khác sẽ lại được đầu tư để sao chụp thêm tư liệu quý hiếm từ khắp nơi trên thế giới để đưa về Thư viện (hiện đang do Nguyễn Phúc Anh chi trả)
Tổng thu của thư viện: 152 triệu đồng (thư viện hiện có 292 thành viên) tính đến ngày 13 tháng 03 năm 2017.
Chi phí đầu tư còn lại được đầu tư bằng tiền cá nhân của Nguyễn Phúc Anh (không cần hoàn lại). Tính từ tháng 03 năm 2016 đến nay, tổng chi phí đã đầu tư là 325 triệu đồng.
VỀ MẶT TƯ LIỆU CỦA THƯ VIỆN
Trên nguyên tắc, Thư viện Nhân học sẽ sưu tầm toàn bộ tư liệu về Việt Nam hoặc phục vụ nghiên cứu Việt Nam xuất bản bằng các thứ tiếng Anh, Pháp, Trung, Hàn, Nhật, Việt Nam, Hán Nôm. Song, trong giai đoạn đầu, Thư viện Tập trung kết tập những tài liệu:
• Tư liệu MỚI NHẤT thuộc các phân ngành Khoa học Xã hội về Việt Nam xuất bản ở nước ngoài.
• Tư liệu cổ quý hiếm liên quan đến Việt Nam ở nước ngoài
• Tư liệu nghiên cứu xuất bản bằng tiếng Việt, ở Việt Nam.
• Tư liệu phim ảnh phục vụ cho nghiên cứu Việt Nam
• Tư liệu phục vụ cho việc tự học và nâng cao trình độ tiếng Anh.
• Những tư liệu mà người dùng – thành viên Thư viện yêu cầu.
VỀ MẶT ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Khi đăng ký thành viên thư viện, Thư viện sẽ làm tài khoản Google KHÔNG GIỚI HẠN DUNG LƯỢNG và gửi thành viên sử dụng.
Thành viên có thể chọn kết nối qua tài khoản Google có sẵn. Dung lượng Thư viện trong trường hợp này sẽ không chiếm dụng dung lượng tài khoản Google của mọi người.
Chi phí duy trì tài khoản 1 năm là 500 ngàn đồng Việt Nam.
Về mặt chuyển khoản: có thể chuyển vào một trong số những tài khoản sau. Sau khi chuyển khoản, xin anh chị nhớ giữ giấy biên nhận hoặc chụp ảnh màn hình thông báo chuyển khoản.
(Xin anh chị ghi chú khi chuyển tiền để nhân viên của Thư viện Nhận ra chuyển khoản của anh chị)
VIETCOMBANK
Chủ tài khoản: VU THU HANG, Số tài khoản: 0541000191660
Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Chương Dương
BIDV
Tên chủ tài khoản: VU THU HANG.
Số tài khoản: 12310000708707
BIDV Quang Trung
SACOMBANK
Tên chủ tài khoản: VU THU HANG. Số Tài khoản: 020044241286.
Ngân hàng Sacombank, chi nhánh Long Biên
VIETINBANK
Tên chủ tài khoản: VU THU HANG
711AD3423874 Chi nhánh Hoàn Kiếm
NƯỚC NGOÀI
Phương án 1: Tài khoản Paypal npa@ussh.edu.vn
Phương án 2: Bank of America: Routing Number: 011000138, account number: 004662946236, account holder: Phuc Anh Nguyen, email ở BOA: npa@ussh.edu.vn
—————-
Mọi ý kiến, thắc mắc xin liên hệ email: me@nguyenphucanh.net
Trợ giúp kĩ thuật: Nguyễn Phúc Anh, Facebook:
https://www.facebook.com/anhnp86

125 Replies to “TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN THƯ VIỆN NHÂN HỌC (XIN GÓP Ý CỦA MỌI NGƯỜI)”

 1. Kính mong mọi người tham gia cho ý kiến về dự thảo dự án và lan truyền thông tin về dự án 😀

  1. Nếu thiếu nhân lực em tình nguyện làm đầu mối về các dự án xuất bản, dịch thuật của nhóm nhé, đại ca 🙂

 2. Rất ủng hộ thư viện, nhưng rất dị ứng với lời giới thiệu sách của ông “thủ thư” 🙂

 3. Em và đồng đội đang làm một việc cao quý, cho tương lai, cảm ơn em và các bạn.

  Tôi share bài về trang nhà, cho nhiều người được biết tin vui.

 4. Anh nghĩ quan trọng nhất là thông tin đa chiều, thư viện của em rất rất quý nếu làm đc cầu nối đó. (Dù rằng đầu sách nào vào thư viện đã qua đầu lọc của em, mang hơi hướng tư tưởng của em phần nào) Khi giới thiệu sách, anh nghĩ chỉ lược dăm thông tin cơ bản của chính cuốn sách, còn lại nhường nhận định cho độc giả.

 5. Tất nhiên em có quyền kệ. Thế hệ bọn em rất giỏi, học cao hiểu rộng nhưng ko khác các thế hệ trước chút nào về cơ bản, vẫn cực đoan như cha ông, có khác từ thái cực này nhảy sang thái cực khác.

 6. Dự án rất hay và dày tâm huyết. Anh cho em hỏi về vấn đề bản quyền tư liệu thì sao ạ?

  1. Có một số điểm khiến bản quyền không thành mối lo chính của bọn anh: – thư viện hoàn toàn chả có lợi nhuận gì, chứng minh dễ ợt (phi lợi nhuận triệt để) – thư viện không vi phạm pháp luật Việt Nam – thư viện không đưa sách thương mại của các tác giả sống dựa vào nguồn bán sách – thư viện đi theo phong trào open science, yêu cầu dữ liệu nghiên cứu vốn được viết dựa vào public funding phải được tái đầu tư lại cho xã hội (anh làm thư viện công khai ở Mỹ cùng nhiều bạn học ở Mỹ mà không sợ gì) – không nhà xuất bản nào ở Mỹ có thể kiện do ko chứng minh được họ đã đầu tư 100% chi phí cho sự ra đời của quyển sách – và nguyên nhân cuối cùng, việc này chả ảnh hưởng gì đến lợi ích của nhà nghiên cứu 🙂 thậm chí giúp ích cho họ. Nhà nghiên cứu ko được gì từ việc “bán sách” luôn. Tất cả lợi nhuận về tay nhà xuất bản.

 7. ^_^ tại chiết trung cũng là một sắc thái của cực đoan, nên bọn em chỉ nói thẳng những gì mình nghĩ thôi ạ. Còn trí thức đời nào cũng bị mang tiếng cực đoan vì những gì họ nghĩ và viết anh ạ

 8. Dạ em nghĩ là bọn anh đã làm thì chắc đã nắm rõ luật cả rồi, chỉ là tò mò nên hỏi thôi ạ. Cảm ơn anh!

 9. Cám ơn anh đã chia sẻ , em nghĩ mọi ng` viết sách đều muốn sách mình được mọi người nghiên cứu sau đó đóng góp ngược lại cho XH, một vòng luân hồi tri thức để nó rộng mở. Còn chút hơi sức nhất định đóng góp hết mình

  1. Anh cảm ơn em nhiều <3 anh sẽ cố gắng để giữ dự án được hoạt động liên tục nhiều năm.

 10. Thư viện nên mở thêm 1 kênh để yêu cầu sách, 1 kênh để mọi người có thể bàn luận về tư tưởng, tài liệu cho các vấn đề nhân học.

 11. Cảm ơn anh, mình theo dõi trang của anh mấy hôm nay, thấy rất thích dự án này. Vậy mình muốn đăng ký thành viên thì inbox anh hay sao ạ? 🙂

 12. Hihi, nên anh mới nói, mục đích của thư viện là gì, có phải là cầu nối đưa các tư liệu, nghiên cứu chất lượng, đa chiều đến độc giả không? Bản thân những người quản lý thư viện khi điểm sách, cần phân biệt rõ vai trò lúc đó mình mang sứ mệnh chuyển tải mục đích thư viện hay mình mang sứ mệnh ” cái tôi” của mình. Tất nhiên đây chỉ là 1 ý kiến đóng góp nhỏ bé của 1 cá nhân – ko trí thức, nên đôi khi ko hiểu người trí thức, em thông cảm.

 13. Từ từ từng bước theo giai đoạn anh ơi :). Anh thấy nội cmt trên này thôi mà đủ loại tư tưởng. Có kênh riêng chắc choảng nhau chứ không thường hehe.

 14. Anh ơi, có bao giờ việc chuyển tải thoát được cái đấy đâu anh, dù chỉ ném tên sách lên để mọi người biết tìm đọc thì cái tôi của gate keeper nó vẫn to oành trong việc chọn sách. Chính vì nghĩ như vậy, nên em chủ trương chẳng thà đưa sách lên với những chỉ dẫn kĩ lưỡng về nội dung, cũng như phương pháp tiếp cận vấn đề của tác giả quyển sách, cách đấy sẽ hữu ích hơn cho việc đưa tri thức tích cực tham gia vào cộng đồng. Em rất cảm ơn góc nhìn của anh ^_^

 15. Bọn anh có funding, cuối năm nay anh sửa lại hết đám book review làm quyển sách được ko em?

 16. Mình có inbox một thắc mắc và cũng là góp ý cho dự án. Mình sợ ko là friend nên bạn ko thấy tin nhắn, vì vậy, mình comment ở đây. Chúc dự án thật thành công.

 17. Han Bui, Lu Thuy Lien, Le Tho Quoc, Lê Hoài Nam, Duy Phương Nguyễn, Ngoc Duong, Hong Lam Thai, Le Thai Chau Nguyen, chị Nhữ Phương Lan, C Quynh Nga Do, Nguyễn Hải mọi người xem và đăng ký nha. Huân đảm bảo lời to.

 18. Có vấn đề bản quyền khi scan, copy tác phẩm của người khác đưa lên mạng để mọi người dùng ko bạn?

 19. Ngưỡng mộ anh quá! Em cũng từng ấp ủ ý tưởng xây dựng một thư viện như này mà không biến nó thành hiện thực được. Cảm ơn anh và team nhanhoc.org! Anh có phải là học trò thầy Thái khóa 01-04 không ạ?

 20. anh Dương Tử: em cũng thấy ko phù hợp 😀 hí hí. Tra Pham ơi: mình là học trò thầy Hùng 😀

 21. em cũng hơi tò mò 😀 chắc anh là anh nam duy nhất của lớp Văn mà có chị Thùy làm lớp trưởng phải ko ạ? 😀

 22. Nguyen Phuc Anh Ủa sao hồi em học thầy Thái khóa 02-05 mà toàn thấy thầy nói khóa trên có anh Phúc Anh siêu lắm, và là *anh nam duy nhất* :)) Nghe có vẻ huyền thoại quá :))

 23. Vẫn không thấy có thông tin gì về vấn đề bản quyền tác giả. Vậy tóm lại tác giả có được trả tiền cho tác quyền của họ bởi TVNH không hoặc họ có đồng ý hay biết về việc TVNH đang sử dụng tài liệu của họ không? Mình rất thích TVNH nhưng mình không muốn trả tiền để làm lợi cho một nhóm đang không tôn trọng quyền tác giả.

  1. Thì mình nể bạn mà.

   Nếu mình là bạn, vào nhà sách, mua 1 cuốn sách, sau đó phát hiện ra là sách in lậu, thì mình đem cuốn sách đó đốt đi và mua 1 cuốn bản quyền. Dù đã đọc nát cuốn mua trước đó.

   Mình tin bạn khi xem 1 cuốn băng Thuý Nga không bản quyền, bạn sẽ cảm giác như là vừa mới ăn trộm 1 ổ bánh mì của người bán bánh mì vậy đó.

   Mình đâu có nói là bạn sai, mình chỉ tự nhận là mình chưa đủ tầm quan tâm đến chuyện đó thôi :). Nhu cầu tự khai sáng của mình cao hơn cảm giác của tác giả khi … không biết có ai đó đọc trộm bản “ebook” của họ hay không.

 24. Phải rồi. Ai cũng muốn coi mình là người tử tế nhất mà. Nhưng quên mất chính mình rơi vào double standard rồi bạn nhỉ. :))

 25. Môt dự án rất ý nghĩa! Xin chia sẻ thông tin về tường nhà để a e có điều kiện tiếp cận ttin và trở thành thành viên cúa thư viện.

 26. Anh Hải Vũ Double là hơi ít, Multiple Standards luôn. Có lẽ mình chưa đủ giàu có để sinh lễ nghĩa xa xôi, chưa đủ cao sang quí phái để tránh cám dỗ bản thân. ^_^.

  Mình cũng chẳng biết Thư Viện Nhân Học quản lý sách của họ ra sao :(. Nếu có vấn đề pháp lý đó là chuyện của những người quản lý thư viện. Đơn giản một điều là mình thấy mình chẳng hại ai khi đọc sách của thư viện cả. Mình nghĩ không ai cảm thấy bị tổn thương khi mình hí hoáy download, và mở ebook ra tìm hiểu các vấn đề mình quan tâm.

 27. Ừa. Bạn có thể nghĩ vậy thì tùy vào bạn thôi. Tuy nhiên cũng nên nhớ một điều, bạn nghĩ vậy nhưng bản thân người bị tổn thương có nghĩ vậy không lại là một vấn đề khác. Thư viện nào cũng cho phép sao chép tài liệu vì mục đích nghiên cứu, tất nhiên, nhưng bạn cũng có để ý là các thư viện có khi nào cho phép sao chép 100% không. Đó là vấn đề đấy. Quyền tiếp cận thông tiin thì ai cũng nhất thiết phải có, nhưng quyền tác giả cũng nhất thiết phải tôn trọng.

 28. Mình nghĩ phải đảm bảo, nếu tác giả nào cảm thấy tổn thương bởi sách của họ có trong thư viện nay, thì sách của họ phải được đem ra khỏi thư viện ngay.

 29. Không bạn ạ. Không thể chờ đợi đến khi tác giả bị tổn thương được. Có phải là ai đó làm hại bạn thì bạn bị tổn thương thì người ta mới nên dừng lại, hay ngay từ đầu người ta không được có ý định và mong muốn làm hại người khác? Nói vậy thì chẳng tác giả nào dám sáng tác hay nghiên cứu cho các bạn tiếp cận hết nữa.

 30. Bạn Anh Hải Vũ quan tâm và tôn trọng vấn đề tác quyền như thế là rất tốt. Tuy nhiên, bạn cũng cần tìm hiểu kĩ lưỡng trước khi đưa ra những phát biểu như: “mình không muốn trả tiền để làm lợi cho một nhóm đang không tôn trọng quyền tác giả.”; bởi nếu không đúng thì quả thật là hồ đồ.

  Một khi bạn đã tìm hiểu kĩ và chắc chắn là TVNH là “một nhóm đang không tôn trọng quyền tác giả” thì bạn có thể report hay thậm chí kiện nhóm chủ trương TVNH.

 31. Ở đây mình không nói là … trảm trước tấu sau. Mà nói là lỡ có trường hợp sơ sót chưa xin phép hoặc tưởng được phép. Như youtube đi, họ chỉ thảo dỡ video vi phạm bản quyền sau khi có report. Đơn giản vì họ không phải là nhà xuất bản.

  Thư Viện cũng vậy thôi, mình nghĩ 1 thư viện nắm trong tay hơn triệu đầu sách. Rồi đi xin từng tác giả xem rằng nhà xb có 100% nắm bản quyền của họ không? Rồi liên hệ loanh quanh này nọ để có được quyền phổ cập. Tất cả qui trình đó đi ngược lại mục đích của Thư Viện; đó là hỗ trợ nghiên cứu, mang lại công cụ cho những người muốn tra cứu.

  Mình nghĩ nếu cần, thư viện cũng có thể để rõ status của từng cuốn, là cuốn nào có xin phép tác giả, cuốn nào hết hạn bản quyền, cuốn nào đang xin phép…. Để những người trách nhiệm, và bản quyền tránh xa và không tải những cuốn đó về xem.

 32. Mình cho rằng cơ chế của một thư viện nghiên cứu phải khác với một nguồn dữ liệu mở như youtube. Youtube là cái mà bạn có thể đăng cái gì lên thì đăng. Nhưng thư viện thì không như vậy.

 33. Ừa. Sự thật mình tham gia vì thấy cơ chế đó hợp với thứ mình cần. Mình coi clip tren youtube mình cũng không quan tâm đó có phải của chủ nhân up lên ko.
  Hình như cũng chỉ hơn một đứa thích cải lương nhưng sẵn sàng trèo hàng vào xem trộm đoàn hát diễn vậy nhỉ. Mình nói hơn vì bảo vệ có thể bắt đứa xem trộm ở thời đó vì hình ảnh phản cảm. Còn bây giờ không ai biết thế gian coi gì trên máy cá nhân của họ mà cảm thấy phản cảm hay khó chịu.

 34. Cái mình đang hướng tới là mọi người đều tôn trọng pháp luật, đừng vì sự thoải mái của chính mình mà coi nhẹ pháp luật. Không phải pháp luật trong xã hội này không có ảnh hưởng, mà là mọi người đang quá coi nhẹ nó thôi.

 35. Uhm. Mình cũng chỉ nghĩ, đứa ăn trộm tiền của bạn, khác bản chất với đứa … copy bài của bạn để tham khảo.

 36. Theo luật thì copy tài liệu là sai đó bạn, dù với mục đích gì đi nữa. Bạn chỉ có thể sao chép tài liệu với mục đích nghiên cứu của cá nhân, còn bạn share nó rộng rãi là hành vi vi phạm bản quyền dù bạn có làm vì mục đích thương mại hay phi thương mại

 37. Anh Hải Vũ Mình đã nói là là mình không quan tâm Thư Viện đã làm đúng hoàn toàn chưa. Khi tham gia, ai cũng có một mối quan tâm riêng, như mình trước đây mình phải đợi gom đủ tiền để mua sách, nhưng mình cũng không nghĩ là cuốn sách đó của mình có in lậu hay không? Vào đại học thì mình mua sách ở tiệm Photocopy, mình cũng không quan tâm cái máy mua về để học tập có cài Windows bản quyền hay không. Đơn giản là với mình … kiến thức, kĩ năng học được quan trọng hơn những thứ ít ảnh hưởng tới thế giới đó.

  Xét về cá nhân. Kĩ năng và kiến thức quan trọng hơn hết.
  Đơn giản, khi đi phỏng vấn xin việc hoặc nói về kĩ năng làm việc, khi ai đó hỏi “Bạn có kĩ năng dùng Office, Windows… không?”. Thì câu trả lời “Em biết hết, chỉ có điều em không biết Office của em có bản quyền không?”, hay câu trả lời “Em không có kĩ năng đó, vì em không có tiền mua bản quyền Office, anh có thể đầu tư cho em?”

  Xét về sự phát triển của đất nước. Kĩ năng và kiến thức cũng quan trọng hơn hết….

  Xét về sự phát triển của … thế giới …. Kĩ năng và kiến thức cũng quan trọng hơn hết….

  Cho nên khi phải lựa chọn giữa có được kĩ năng, kiến thức và một thứ nào đó mình mơ màng về độ ảnh hưởng của nó tới thế giới. Mình luôn chọn .. có được kĩ năng kiến thức trước .

 38. Vậy mình xin dừng cuộc tranh luận lại đây vì mình không thể tiếp tục nói với bạn được nữa. Nhưng thiết nghĩ, một người không biết tôn trọng pháp luật thì có kĩ năng giỏi đến mấy cũng khó mà phát triển lên nữa được. Có tài mà không có đức thì cũng vậy thôi bạn.

 39. Anh Hải Vũ Ở đây mình đâu có nói là không tôn trọng pháp luật? Chỉ là trong quá trình rèn luyện kĩ năng và trau dồi kiến thức, có những thứ khác ta chưa cần quan tâm nếu nó không ảnh hưởng xấu đến thế giới quá nhiều. Vào ban đêm trên một con đường vắng, trời thì mưa, mình sẵn sàng băng ngang đường mà không chạy tới vạch vẽ cho người đi bộ để làm cái gọi là … tôn trọng pháp luật tuyệt đối.

 40. Bạn nghĩ rằng việc đạt được lợi ích cho mình đạp đổ tất cả các quy chuẩn là điều chấp nhận được? Vậy thì mình không thấy sự tôn trọng nào vào pháp luật ở đây.

 41. Anh Hải Vũ Nếu con bạn phạm luật giao thông như trên, bạn có đưa cháu lên công quan quận để xin nộp phạt không?

 42. bạn Anh Hải Vũ thân, chuyện bản quyền, Phúc Anh đã trả lời 1 lần, rõ ràng và kỹ lưỡng, bạn có thể tìm đọc lại. còn việc tôn trọng pháp luật, bạn không phải lo đâu ạ, những con người đang dồn tâm sức xây dựng, duy trì và phát triển thư viện đủ kiến thức về pháp luật.

 43. Đủ hay không thì nhìn hành động sẽ thấy. Còn hành động không chứng minh được thì đủ cũng vô nghĩa.

 44. Bich Van Tran Thư viện hoạt động, quản lý thế nào mình không biết :(. Mình chỉ nói là có những người không quan tâm bq, và ủng hộ thư viện :). Và mình cần thư viện. Thế thôi ^_^

 45. Dựa vào những gì bạn đang nói thì bạn đang tư duy kiểu double standard đó. Thân. Mong thư viện giúp bạn cải thiện cả kĩ năng tranh luận và tư duy nhé.

 46. dạ, nếu sai luật thì thư viện đâu thể tồn tại được, cũng đâu thể có được sự ủng hộ từ chính những tác giả cuốn sách. Nếu anh theo dõi bài viết của Phúc Anh liên tục, anh sẽ nhận ra điều đó. Em xin phép dừng tranh luận tại đây 🙂

 47. Anh Hải Vũ Bài toàn quyết định luôn phức tạp, chỉ là chọn lựa hơn thua và trade-off thôi. Multi-Standard là điều không thể tránh khỏi trong xã hội này.

 48. Có phải 100% tác giả họ ủng hộ không? Một số tác giả ủng hộ tức là họ cấp quyền cho các bạn rồi, c những tác giả khác thì sao? Còn bạn cũng nên dừng ngụy biện đi là vừa.

 49. Anh Hải Vũ Mình nói mình và những người có mục đích như mình ủng hộ thôi bạn ơi. Còn mình chưa bào giờ phán xét gì về suy nghĩ của bạn. ^_^. Mình rất nể rồi mà 🙂

 50. Đấy là quan điểm và không phải suy nghĩ. Mình chẳng cần bạn nể hay không. Mình chỉ muốn nhấn mạnh vấn đề vì lợi ích của chính mình mà tổn hại đến lợi ích của người khác thôi. Và mình cũng nói luôn là mình sợ kiểu tư duy chộp giật như bạn.

 51. vâng, em ủng hộ việc stop tranh luận ở đây. Hôm nay em check thông báo mờ mắt rồi ạ. Thương Phúc Anh. Cậu ấy cần thời gian để làm nhiều việc khác nữa 🙂

 52. Từ vụ lựa chọn không đi vào vạch kẻ cho người đi bộ khi trời khuya, sắp mưa, vắng người. Bạn phán xét đó là con người có tư duy chộp dựt.

  Lại nể bạn thêm một lần nữa.

 53. Như Bill-Gate cũng từng chạy xe quá tốc độ, đứng dưới góc độ của bạn thì ông ấy không đủ tư cách bán bản quyền sản phẩm. Vì ông ấy không có tu duy tôn thờ, tuân thủ luật pháp.

 54. Bạn đang đi xa chủ đề rồi đó. Cái mình đang nhấn mạnh ở đây là việc bạn thực hiện mục đích của mình bất chấp quyền lợi của người khác, cụ thể là tác giả của tài liệu nghiên cứu của bạn. Và hành vi đó thực sự là hành vi không tôn trọng luật pháp. Bạn thử nghĩ xem nếu bạn viết ra một tác phẩm nào đó và người ta sao chép của bạn không xin phép, bạn sẽ cảm thấy thế nào. Chưa kể đến, các tác giả nếu không chấp nhận việc sao chép họ hoàn toàn có quyền giữ kín các nghiên cứu tiếp theo của mình và việc tiếp cận nghiên cứu sẽ khó khăn hơn gấp tỉ lần.

 55. Và nhân tiện thì việc bạn lựa chọn không đi vào vạch kẻ cho người đi bộ khi trời khuya, vắng người, có thể hành động đó không ai nhìn thấy, không hại đến ai, không ai hại bạn, nhưng về bản chất thì hành động trái pháp luật có trở thành đúng pháp luật nếu không ai nhìn thấy bạn vi phạm không?

 56. Dĩ nhiên ạ. Tác giả không chấp nhận mà vẫn cố đưa lên đây thì sẽ không thể có chuyện thư viện tồn tại được mà không bị pháp luật sờ gáy; như bạn Bich Van Tran đã nói :).

 57. Và thêm một điều mình muốn nhấn mạnh nữa là hãy tôn trọng tác giả trước cả khi họ nhận thức được họ có được tôn trọng hay không.

 58. Anh Hải Vũ Dĩ nhiên không ạ, trái luật không thể thành đúng luật được. Chỉ là cái gì cũng có mức độ thôi ạ. Mình sẵn sàng vượt bảng cấm của Sở Thú khi thấy con mình chui vào chuồng khỉ :(. Mình sẵn sàng vượt đèn đỏ khi đằng sau mình là một chiếc xe tải đang đi sau mà không có dấu hiệu thắng lại.
  Khi nghe một ca sĩ hát hay, mình không quan tâm họ đã xin phép bản quyền để biểu diễn chưa :(.

 59. Mình chơi với bạn cũng vậy, mình chọn bạn có kiến thức, có kĩ năng, không phạm pháp kiểu trọng tội, hoặc những tội lỗi mà bản thân mình đánh giá là … nguy hiểm. Chứ mình không quan tâm người bạn của mình có từng phạm luật giao thông, dẫm lên cỏ, hay dùng sách Photocopy.

 60. Mình đã đọc rồi nên bạn khỏi phải gửi nữa và lý do đó hoàn toàn không hề thuyết phục chút nào nên mình mới lấn cấn vấn đề bản quyền tiếp tục.

 61. Bạn VuHaiAnh lấn cấn là đúng rồi đó Bich Van Tran. Bạn ấy quan tâm thật nhiều về vấn đề đó mà :(. Còn chúng mình thật vô tư ^_^

 62. Tâm Nguyễn cảm ơn bác, tôi cũng thắc mắc như bác trên, trc tôi chuyên đọc sách miễn phí trên mạng, nhưng giờ thôi rồi, giờ thì biết rõ hơn về loại hình nghiên cứu xuất bản mà bác vừa nhắc lại của bác PA

 63. Cao Trang Dương Tử bác ạ, chính việc dùng các sp ko bản quyền đã góp phần vào sự bùng nổ của khcn, cntt, nhưng mỗi ng cũng nên ý thức đc việc sử dụng sp do ng khác nghiên cứu, sáng tạo, cố gắng làm sao sp đó thật hữu ích, và tác giả đc hưởng những gì xứng đáng và có nguồn sống và làm việc, bác ạ

 64. Ừ. Những vấn đề như Vũ Hải Anh nói thì mình đều ý thức đầy đủ cả. Luật thì chỉ có đúng có sai, nên người ta cần có một quan toà để đưa ra phán xét. Việc chia sẻ của thư viện Nhân học dựa vào pháp luật của nhà nước Việt Nam và Mỹ sẽ gây tranh cãi, nhưng ko đủ chứng lý để tiến thành tranh biện pháp luật. Nói chung, mình vẫn sẽ kiên trì làm thôi. Cuộc sống cần phải tiếp diễn, pháp luật cần phải đổi thay, còn con người làm việc gì tốt và mới thì đều cần chấp nhận một số phiền hà có thể xảy đến.

 65. Ngoài vấn đề quyền của các tác giả mình còn lấn cấn ra thì mình không còn vấn đề gì khác. Nói thật là mình rất thích có một thư viện như vậy để phục vụ nghiên cứu, nhưng mình cũng không muốn làm ảnh hưởng đến ai cả. Cho nên nếu như tất cả các tác giả họ chấp thuận và được hưởng xứng đáng những gì họ đáng được hưởng và yêu cầu được hưởng thì mình không có ý kiến gì. Thậm chí mình sẵn sàng trả cái giá cao hơn để đọc các tài liệu trên thư viện của các bạn nếu như các bạn phải trả tiền cho tác giả để có được cái tài liệu đó.

 66. Anh Hải Vũ cảm ơn bạn nhiều về những ý kiến đóng góp này. Mình cũng đau đầu về cân nhắc vấn đề này trong cả năm trời, tham vấn nhiều người trước khi quyết định Hải Anh ạ 🙂 Nhưng đã quyết rồi thì sẽ làm và tiếp tục làm đến cùng 😀 Vì mình tin những tác giả được giới thiệu trong thư viện đều mong muốn thế thôi 😀 Bản thân mình cũng là nhà nghiên cứu, mình biết họ được lợi nhất khi những nghiên cứu của họ được đem đến và truyền bá cho quảng đại quần chúng. Hiện giờ mình có rất nhiều sách trong thư viện, do tác giả chủ động qua mặt nhà xuất bản gửi bản mềm cho bọn mình 🙂 Đây là vấn đề niềm tin, và tinh thần tự nhiệm. Mình sẽ không phí cuộc sống và sự nghiệp đang lên của mình một cách không cần thiết 😀

 67. Võ Bảo Trâm Có vấn đề gì :v cấp 2 chuyên toán, cấp 3 chuyên văn, đại học Hán Nôm, luận án Sử – Hán Nôm – Nhân học, kiếm sống bằng làm web, phát triển Youtube, 😀 giờ bỏ tất cả, về quê trồng rau nuôi gà, viết lách, và xây một giấc mơ 😀

 68. Nguyen Phuc Anh Lời hứa tận trái tim, bôn ba bốn biển xong em nhất định ra Hà Nội ăn ngủ với thư viện của anh! p/s: anh là 1 cái nồi lẩu…thập cẩm :)))

 69. em cũng hoa mắt chóng mặt vì thông báo này chị, nhưng bản tính hóng hớt nên không tắt thông báo bài viết

 70. Cảm ơn anh Nguyen Phuc Anh vì dự án tuyệt vời này. Em xin phép nêu vài ý kiến cá nhân: (1) Sắp xếp thư viện theo danh mục các ngành khoa học, thể loại như Xã hội học, Nhân học, Lịch sử, rồi đến Văn học, Tạp chí Khoa học, v.v.; (2) Trong mỗi danh mục chia nhỏ ra theo ngôn ngữ của tài liệu như Việt, Anh, Pháp, v.v.; (3) Xây dựng thành một trang thư viện điện tử hẳn hoi cho những yêu cầu như dùng để lưu trữ mục lục các sách hiện có trong Thư viện, dùng để làm “không gian” trao đổi, bàn luận như 1 forum, dùng để đăng và giới thiệu các bài viết, sách học thuật, dùng để giới thiệu Thư viện đông đảo hơn.

  1. Anh cảm ơn Thư, trong phần chi phí anh đã dành 1 phần để xây dựng phát triển thư viện từ đầu năm trước đến giờ, sẽ sớm có một giao diện hoàn toàn mới và hiện đại hơn 🙂

 71. Công nhận. Em vẫn nhớ lớp Văn của anh có 1 nam :)) chắc tại anh lu mờ hai anh còn lại. Hồi nhìn ava fb e đã nhận ra rùi :)) hnay mới biết lớp c Thùy hóa ra 3 nam :)))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *