Tối qua chuẩn bị ông công ông Táo đây

Tối qua chuẩn bị ông công ông Táo đây. Bao nhiêu người like món nâu nâu này nhỉ? Tối qua nấu xong cả nhà cứ gọi là thơm lừng … ngon lắm í.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *