Tối qua bánh

Tối qua bánh – bơ rồi lại bơ – bánh để chuẩn bị cho Tết, cuối cùng cũng có kha khá bánh để măm Tết roài. Bánh quy bơ hạnh nhân và bánh quy bơ truyền thống – giòn rụm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *