Tối nay rảnh e sẽ xem free cho 3 bạn nhé

1 1 1  
Tối nay rảnh e sẽ xem free cho 3 bạn nhé ! Đừng ai hỏi em là Đổi nghề à? Biết xem bói à…
Các kiểu nhé, e tự ái đấy. Xem cho vui thôi nhé.
Ib giờ, ngày tháng năm sinh Âm lịch cho em nhé. Xem e sẽ tự nhắn cho mn

48 Replies to “Tối nay rảnh e sẽ xem free cho 3 bạn nhé”