Tối còn ở Hà Nội

Tối còn ở Hà Nội, sáng dậy đã ở Phú Quốc rồi … lại được ngắm biển, lại được chụp hình, lại được tận hưởng, bị thích cảm giác đi chơi hơn là làm việc rồi nha :)))
P/s: đây là bãi biển Golden Sand Bar đó, nhiều góc chụp đẹp mà chất nữa

31 Replies to “Tối còn ở Hà Nội”

  1. Nguyễn Tăng Tiến Nguyễn Loan Định Văn Kim Nghị Ngọc Mụpp Đăng Phúc Sport lên lịch đi các ban trẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *