Tinh thần xuống dốc

Tinh thần xuống dốc, mệt mỏi toàn tập, chán không muốn làm gì nữa. Chỉ muốn được nghỉ ngơi. Ai cho tôi 1 vé đi nghỉ ngơi????

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *