Thiên hà Milky Way của chúng ta và Andromeda sẽ va chạm trong vài tỉ năm nữa

1  
Thiên hà Milky Way của chúng ta và Andromeda sẽ va chạm trong vài tỉ năm nữa?
Chúng cùng nằm trong một Laniakea là supercluster của khoảng 100.000 thiên hà
Và tỉ lệ tiếp tục mở ra vô hạn để trở thành các đa vũ trụ.
Thế này thì tôi hoàn toàn tin là có alien và các giống người tiên tiến hơn.
See Translation

2 Replies to “Thiên hà Milky Way của chúng ta và Andromeda sẽ va chạm trong vài tỉ năm nữa”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *