Tại Pakistan

Tại Pakistan, xe bồn chở xăng lật, hàng trăm người bu lại… hôi của.
Sau đó xe bồn nổ, hơn 120 người chết và gần 100 bị thương.
Con người mê mờ vì lòng tham nên không nhìn thấy hố lửa mà thản nhiên nhảy vào…
See Translation

2 Replies to “Tại Pakistan”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *