Tác phẩm đầu tiên con gái tự vẽ

Tác phẩm đầu tiên con gái tự vẽ. Có lẽ mới chuyển từ tô sang vẽ nên nét vẽ còn ngây ngô lắm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *