Sự quan tâm của người ấy dành cho 1 người khác làm mình thấy buồn

1 1 1 1 1  
Sự quan tâm của người ấy dành cho 1 người khác làm mình thấy buồn! Tự cảm thấy trống trải
Sao ánh mắt ấy… lạ thế?

3 Replies to “Sự quan tâm của người ấy dành cho 1 người khác làm mình thấy buồn”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *