Sự thật 100%

Sự thật 100%
Bạn khen phụ nữ đẹp 100000 lần
Họ không tin !
.
.
.
.
Bạn chê họ xấu 1 lần
Họ nhớ mãi !
=))
See Translation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *