Sẽ để đây và không nói gì thêm

1 1 1  
Sẽ để đây và không nói gì thêm
See Translation

11 Replies to “Sẽ để đây và không nói gì thêm”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *