Phản hồi của khách lại thêm dộng lực cho mình thaks khách dã ủng hộ Shop mình cam dan hàng chất lượng giá cả hợp lý nói k với hàng fek bạn nào ngực nhỏ thì vô đây nhé

1  
Phản hồi của khách lại thêm dộng lực cho mình thaks khách dã ủng hộ Shop mình cam dan hàng chất lượng giá cả hợp lý nói k với hàng fek bạn nào ngực nhỏ thì vô đây nhé
<3
See Translation

5 Replies to “Phản hồi của khách lại thêm dộng lực cho mình thaks khách dã ủng hộ Shop mình cam dan hàng chất lượng giá cả hợp lý nói k với hàng fek bạn nào ngực nhỏ thì vô đây nhé”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *