Phàm ở trên đời

1  
Phàm ở trên đời..
Giàu thì nó ghét
Đói rét thì nó khinh
Thông minh thì nó tìm cách tiêu diệt
Và 1000 câu chuyện về loài chim lợn luôn chầu chực để phá hoại an yên của người khác
Nên thôi cứ:
See Translation

2 Replies to “Phàm ở trên đời”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *