Những ngày cuối năm nhận nhiều tin mất mát và đau buồn quá

Những ngày cuối năm nhận nhiều tin mất mát và đau buồn quá. Cầu xin ơn trên ban phước lành cho chúng con. Nam Mô A Di Đà Phật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *