Nhớ các sếp và các anh chị đồng nghiệp cũ quá

Nhớ các sếp và các anh chị đồng nghiệp cũ quá. Họ đã tận tình với mình biết bao khi vừa chập chững những bước đi đầu tiên của một đứa vừa mới ra trường không kinh nghiệm.
See Translation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *