Nhiều đêm thức trắng cố gắng hỏi lòng mình

Nhiều đêm thức trắng cố gắng hỏi lòng mình? Làm sao hiểu hết những thứ đang xảy ra…
…Dẫu đường dài xa lắm! Nhưng tôi vẫn cứ bước đi…
Tự tin để đứng vững – Ưng Hoàng Phúc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *