Nhân một ngày đẹp trời

Nhân một ngày đẹp trời, chủ đầu từ vẫn đang quần quật với cái đại hội từ trước tết đến giờ, nên osin hịn đành dẫn tất cả hội trẻ con bao gồm 8X có, 9X có, 10X có và 11X cũng có luôn đi chụp tranh 3D.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *