Nguyên văn bài phát biểu của Mark Zuckerberg tại lễ tốt nghiệp đại học Harvard 2017

Nguyên văn bài phát biểu của Mark Zuckerberg tại lễ tốt nghiệp đại học Harvard 2017.
Rất hay! Và đầy cảm hứng!!! Nên đọc!!!!
Nhóc Nicholas, Đào Bạch Tuyết, Như Huỳnh, Tim Huynh, Phong Chánh
See Translation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *