Người giỏi và bọn

Người giỏi và bọn… dở hơi khác nhau thế nào?
1. Người giỏi yêu cuộc sống, kẻ dở hơi thì hoang mang và chỉ cố để chiếm đoạt cuộc sống của người khác.
2. Người giỏi nói ra ý nghĩ của mình. Kẻ dở hơi nói ý của lãnh đạo hoặc mượn lời lãnh đạo để nói ý của mình.
3. Người giỏi biết quản lý, kẻ dở hơi biết điểm danh.
4. Người giỏi biến công việc chán ngắt thành tác phẩm và tận hưởng chúng. Kẻ dở hơi thì ngược lại, biến tác phẩm thành công việc rồi cặm cụi làm.
5. Người giỏi tin tưởng và giao việc, kẻ dở hơi thì chỉ biết rình mò và không có sáng kiến nào.
6. Người giỏi có thể đi trễ nhưng luôn hoàn thành công việc bằng mọi cách và trong bất kể giờ nào. Kẻ dở hơi đi rất đúng giờ nhưng lãng công và chẳng xong việc gì.
7. Người giỏi trung thực. Kẻ dở hơi quen xu nịnh, luồn cúi.
8. Người giỏi truyền cảm hứng. Kẻ dở hơi chuyên bới móc và đem đến nỗi lo sợ.
9. Người giỏi nhìn vào thành quả và lơ đi lỗi lầm của người khác. Kẻ dở hơi chỉ lo tìm lỗi và cướp công.
10. Người giỏi im lặng, kẻ dở hơi nguyền rủa.
11. Người giỏi nhân từ trong mọi việc, kẻ dở hơi thì nhẫn tâm trong mọi mối quan hệ.
12. Người giỏi từ tốn, điềm đạm và tĩnh lặng. Kẻ dở hơi hay chạy lăng xăng.
13. Người giỏi tưởng nhớ khi một lãnh đạo ra đi. Kẻ dở hơi thì thích bàn tán, nói xấu.
14. Người giỏi không tỏ ra biết nhiều nhưng kiến thức luôn chắc chắn. Kẻ dở hơi thì cái gì cũng tỏ vẻ biết.
15. Người giỏi đối diện khó khăn và cố vượt qua nó. Kẻ dở hơi liên tục nhai lại những thành công trong quá khứ.
16. Người giỏi biến việc lớn thành việc nhỏ. Kẻ dở hơi thích thổi phồng “con kiến” thành “con voi”.
17. Người giỏi tin vào chính mình. Kẻ dở hơi thích dìm người khác xuống để che đậy cho những khiếm khuyết của mình.
18. Người giỏi biết cách dùng người giỏi hơn mình. Kẻ dở hơi muốn dùng người dở hơn mình để dễ bề trù dập.
19. Người giỏi biến một công nhân thành nghệ sĩ. Kẻ dở hơi cố biến một nghệ sĩ thành công nhân.
20. Người giỏi tìm giải pháp khi nắm quyền hành. Còn kẻ dở hơi thì tìm phe cánh và triệt tiêu sự phát triển.
21. Người giỏi dùng cái đầu. Kẻ dở hơi dùng tay chân.
22. Người giỏi tin vào mình và không ngại tôn vinh người khác. Kẻ dở hơi chỉ thích được người khác tôn vinh.
#Plo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *