Nghĩ chưa thông thì nên im lặng

Nghĩ chưa thông thì nên im lặng.
Hay im lặng cũng là cách giảm tổn thương.
P/s:Chưa hiểu vấn đề hoặc tự dối lòng mình đều tai hại.
See Translation

6 Replies to “Nghĩ chưa thông thì nên im lặng”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *