Ngày nào cũng từ 5h30 sáng đến 10

1 1  
Ngày nào cũng từ 5h30 sáng đến 10-11h đêm, nhưng nhận đc fback của khách tnay e thấy vui lắm, mọi cố gắng học hỏi của m đã đc đền đáp bằng sự hài lòng của k-h.

29 Replies to “Ngày nào cũng từ 5h30 sáng đến 10”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *