Ngày ế

Ngày ế, được mỗi tấm hình với người nổi tiếng, nhìn lịch đi của ông bạn mà thèm chả biết bao giờ đi được, ngay cả lập kế hoạch đi cho được 1/2 của bạn mà còn thấy ngán, chúc bạn Chân cứng đá mềm, có chuyến đi thành công rực rỡ.

3 Replies to “Ngày ế”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *