“Ngay chỗ đầu tiên không có khác biệt nhiều giữa người hèn nhát và người dũng cảm

1  
“Ngay chỗ đầu tiên không có khác biệt nhiều giữa người hèn nhát và người dũng cảm.
Khác biệt duy nhất là, người hèn nhát nghe theo nỗi sợ của mình và tuân theo chúng, còn người dũng cảm gạt chúng sang bên và tiến lên trước.
Người dũng cảm đi vào trong cái không biết mặc cho mọi sợ hãi…
…Về cơ bản dũng cảm là mạo hiểm cái biết vì-cái-không-biết,
mạo hiểm cái quen thuộc vì cái không quen thuộc,
mạo hiểm cái thuận tiện vì cái không thuận tiện,
làm cuộc hành hương gian nan tới đích không biết nào đó. Người ta chẳng bao giờ biết liệu mình có khả năng làm được điều đó hay không. Đó là hành động mạo hiểm,
nhưng chỉ những người mạo hiểm mới biết cuộc sống là gì.”
Trích trong quyển DŨNG CẢM VUI SỐNG HIỂM NGUY – Osho
See Translation

2 Replies to ““Ngay chỗ đầu tiên không có khác biệt nhiều giữa người hèn nhát và người dũng cảm”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *