NEW ARRIVAL

NEW ARRIVAL !!!!
Giá lẽ :1570k
Hàng tester có hộp
Tổng quan nàng My Burberry Blush thuộc nhóm hương Floral và Fruity là hương hoa trái thanh mát. Trong đó hương đầu chứa note lựu đỏ – note lựu đỏ hoặc lựu đen cực dễ thương nha chai nào có note này mình đều ưng. Kế tiếp là note chanh vàng và táo xanh căng mọng và mát rượi. Lạ hơn ở chỗ có cả note hương của hoa Tử Đằng (Wisteria – search gg liền luôn) hấp dẫn không thể tả. Hơi mang một chút cay cay mát mát fresh spicy vì có note Geranium (hoa phong lữ đỏ). Ngoài ra vẫn là sự góp mặt của hoa hồng và hoa nhài dễ chịu, phổ biến quá khỏi nói thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *