Nem nắm Nam Định

1 1 1  
Nem nắm Nam Định !
100% làm bằng thịt nạc- nhà em
nói không với thịt bèo nhèo, mỡ mủng các kiểu ạ .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *