Này thì bông

Này thì bông, này thì xốp này… Không hổ danh là “Mềm như bông, nhẹ như mây”.
Và thành phẩm cho @Vân Anh Phạm đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *