Nắng thế này thật k thiếu thiếu 2 em ấy mà

1 1 1 1  
Nắng thế này thật k thiếu thiếu 2 em ấy mà. Mùa hè da đổ dầu nhiều, mụn lên, da xạm đen, cháy nắng
Cứ có 2 em ấy mọi vấn đề sẽ được giải quyết nhe. Vấn đề là b có muốn trắng và sẵn sàng bỏ ra 20p mỗi ngày hay k
See Translation

One Reply to “Nắng thế này thật k thiếu thiếu 2 em ấy mà”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *