Mười năm

Mười năm, hôm nay mới đi chơi lại một trận bóng đá. Chạy được 30 phút, hút hết gần bao thuốc lá và đá hết hơn thùng bia.
Đ.m đúng là thể dục thể thao diệt trùng lao bổ phổi và cứu rỗi rổ bụng. Về thì gặp mưa và sét đánh trúng…cần ăng – ten. Rụng râu và mất mẹ sóng.
Nói chung chả bổ béo đéo gì.
Cạch…!!!

16 Replies to “Mười năm”

    1. Dây chằng háng iem đang căng quá nên nó cứ bật tưng tưng,đèo ngủ được mí đeng

  1. Nhanh nhỉ 3 năm rồi đấy. Hòm nào lại làm buổi tiếp đi cho còn cái gì rụng hết cái đó

  2. Lãnh đạo nh vc quá hay sao để cái bg phù nề vy, về BN e bảo mays đứa nó ép xẹp xg cho… hj

    1. Đá bóng là cái cớ để uống bia, cạch là cạch cốc chén ấy. Chứ cạch mặt bia sao đc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *