Mình thực sự rất sợ khi ai đó gieo vào lòng mình một niềm hi vọng

Mình thực sự rất sợ khi ai đó gieo vào lòng mình một niềm hi vọng, cuối cùng lại để cái hi vọng đó bay theo giấc mơ.Thôi tốt nhất là không nên đặt niềm tin vào một cái gì đó một cách quá vội vàng.
See Translation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *