Mình hết lòng và làm 1 cách tòn tâm toàn ý

Mình hết lòng và làm 1 cách tòn tâm toàn ý …nhưng chỉ nhận lại được sự phũ phàng. Bao nhiêu sự hào hứng và hồ hởi khi nghĩ mình sẽ làm được thứ mà họ thích…tan hết rồi. :'((((((

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *