Mất niềm tin vào Cán Bộ quá

Mất niềm tin vào Cán Bộ quá, đen trắng lẫn lộn thế này dân đen biết đâu mà lần hả zời

18 Replies to “Mất niềm tin vào Cán Bộ quá”

    1. Jơ mjh nghĩ cánh cửa kgac đóg lại sẽ mở ra cánh cua khac đe mjh đi. Dù luk đầu khó chấp nhận nhưg bn hãy lạc quan ln. Cs có nhjeu thứ k như ý muốn của mjh .chug ta faj hc cách chấp nhận và đối mặt voi nó

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *