Mặt bướng nên chỉ khoe tóc thoai

1 1  
Mặt bướng nên chỉ khoe tóc thoai
Dài hơn tóc Dì Linh chưa bà

4 Replies to “Mặt bướng nên chỉ khoe tóc thoai”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *