Làm bánh gato khai xuân đây

Làm bánh gato khai xuân đây. Làm và trang trí thì tốn rất nhiều công sức và thời gian nhưng bù lại hoàn thành được 1 tác phẩm tương đối hài lòng. Beginner thì thế cũng acceptable được roài nhỉ???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *