La vita è bella: Có bạn hỏi mình có bao nhiêu cái quần rách

La vita è bella: Có bạn hỏi mình có bao nhiêu cái quần rách. Mình bảo là có cả thảy gần chục cái. Quần lành và các bộ vest nghiêm chỉnh cũng không thiếu, nhưng mặc quần rách rất thoải mái, rất trẻ trung và rất “hoàn cảnh”. Phải thế mới có hashtag #quanrachbansach…

2 Replies to “La vita è bella: Có bạn hỏi mình có bao nhiêu cái quần rách”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *