Khoảng cách giữa các xe trên cao tốc là 100m

Khoảng cách giữa các xe trên cao tốc là 100m.
Mà mấy bác tài chạy san sát nhau nên mới đụng liên hoàn vầy.
Cả ba xe đều có lỗi.
See Translation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *