Kể từ ngày tập gym múi đâu thì chưa thấy nhưng trước mắt thấy là đã hết đau lưng do ngồi làm việc nhiều ( kì diệu thật ) và 1 con gấu bông hihi và mới 10h tối thì mắt đã díp lại muốn đi ngủ ngáp ngápppp

Kể từ ngày tập gym múi đâu thì chưa thấy nhưng trước mắt thấy là đã hết đau lưng do ngồi làm việc nhiều ( kì diệu thật ) và 1 con gấu bông hihi và mới 10h tối thì mắt đã díp lại muốn đi ngủ ngáp ngápppp. Tôi đi ngủ đây bbbb g9 ! Các người ngủ ngon nhé và cả bọn họ nữa …!!!

22 Replies to “Kể từ ngày tập gym múi đâu thì chưa thấy nhưng trước mắt thấy là đã hết đau lưng do ngồi làm việc nhiều ( kì diệu thật ) và 1 con gấu bông hihi và mới 10h tối thì mắt đã díp lại muốn đi ngủ ngáp ngápppp”

  1. Bữa trong đó bảo có gửi vocal bài nào đó . Mà hnay tìm gmail k có toàn beat thôi nhé . Gửi lại đi

Leave a Reply to Khoa Dang Chau Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *