I used to be happy like that until I grow up

I used to be happy like that until I grow up…

7 Replies to “I used to be happy like that until I grow up”

  1. Hạnh phúc của những đứa trẻ là ở thế giới bên ngoài. Hạnh phúc của người trưởng thành là ở tâm trí bên trong. Giai đoạn đi từ ngoài vào trong phải đi qua dải thiên hà không hạnh phúc dài vài nghìn dặm năm ánh sáng. May mắn nhất là có người đồng hành cùng đi từ ngoài vào trong trên quãng đường đó. Tính ra vẫn hên 😀

    1. Với skill tổ lái của thuyền trưởng và support thần thánh của thuyền viên. Con tàu mang biển số GC-6996 chỉ còn cách đích đến 1/100 năm ánh sáng. Chuẩn bị cập bến…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *