Hôm nay một người phụ nữ ra toà với tư cách nguyên đơn

1  
Hôm nay một người phụ nữ ra toà với tư cách nguyên đơn. Chúc chị Phạm Ngọc Trinh tìm lại được CÔNG BẰNG – LẼ PHẢI.
See Translation

9 Replies to “Hôm nay một người phụ nữ ra toà với tư cách nguyên đơn”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *